Kongresy

Letní revmatologické sympozium

Registrační poplatky

Kategorie do 28. února 2022 od 1. března a později
Lékař - člen ČRS ČLS JEP 950 Kč 1050 Kč
Ostatní účastník - Lékař 1 100 Kč 1 200 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Reprezentant nad rámec plnění 1150 Kč 1250 Kč


Registrační poplatky
(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.


Kongresové obědy

Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

 
Registrační poplatek zahrnuje:

 

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • vstup na diskusní fórum revmatologů s večeří dne 23. června 2022 (nutná rezervace předem),
  • programový bulletin,
  • programový Sborník s abstrakty – supplementum odborného časopisu.