Kongresy

XLVII. májové hepatologické dny 2019

Aktivní účast

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 15. březen 2019. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně prostřednictvím on-line formuláře,

ABSTRAKTA

Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Parametry pro abstrakta autorských přednášek zařazených do Postgraduálního kurzu ČHS 2019:

 • Maximální rozsah – dvě textové stránky
 • Přehled citací a citovaných autorů na konci textu abstrakta
 • Maximálně dvě grafické přílohy (tabulky, grafy)

Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci při registraci. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 31. května 2019 na www.ces-hep.cz/mhd2019.

Audiovizuální technika

 • Žádáme přednášející, aby svoji prezentaci předali personálu Preview Pointu před začátkem nebo v průběhu odborného programu, nejpozději však během přestávky před blokem přednášek, jehož součástí tato prezentace je.
 • Akceptovány jsou pouze prezentace kompatibilní s MS Windows. Prezentace založené na jiných systémech, např. OS X nebo Linux, akceptovány nebudou.
 • Akceptované formáty prezentací jsou .pptx (Microsoft PowerPoint, verze 2007 nebo novější) a formát pdf. Videosekvence by měly být ve formátu .wmv nebo .avi.
 • Prezentace předávejte na USB klíčích, externích pevných discích a ve výjimečných případech na CD / DVD. Jiné zdroje prezentací nebudou akceptovány.
 • Pro prezentace odborného programu konference je možné použít výlučně techniku zajištěnou organizátorem konference. Použití vlastního počítače je možné pouze na základě domluvy s technickým personálem Preview Pointu. Pokud pro svoji prezentaci budete chtít použít počítač Apple Macintosh, nezapomeňte si s sebou vzít příslušnou VGA redukci.
 • V případě jakýchkoliv speciálních požadavků ohledně techniky kontaktujte organizátora konference, a to v dostatečném předstihu před konferencí.

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě