Kongresy

XLVII. májové hepatologické dny 2019

Aktivní účast

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 15. březen 2019. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně prostřednictvím on-line formuláře,

ABSTRAKTA

Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • Název práce
  • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
  • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
  • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Parametry pro abstrakta autorských přednášek zařazených do Postgraduálního kurzu ČHS 2019:

  • Maximální rozsah – dvě textové stránky
  • Přehled citací a citovaných autorů na konci textu abstrakta
  • Maximálně dvě grafické přílohy (tabulky, grafy)

Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci při registraci. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 31. května 2019 na www.ces-hep.cz/mhd2019.