Kongresy

PODZIMNÍ PRACOVNÍ DEN ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020

Odborný program

Koordinátoři odborného programu:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno,
husa.petr(zavinac)fnbrno.cz
MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno,
libhus(zavinac)cktch.cz.

 

PROGRAM – PRACOVNÍ VERZE
Aktualizace k datu 2. 6. 2020, s výhradou dalších změn a úprav
(přednáška 25 min. + diskuse 5 min.)

08.45 – 09.50
Registrace, káva před zahájením programu

10.00 –12.00
(dopolední blok odborných přednášek)

12.00 – 13.00
Přestávka s obědem

13.00 –15.00
(odpolední blok odborných přednášek)

Certifikace
Účast na odborném programu bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.
E - certifikát obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení akce.