Kongresy

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři gynekologické endoskopie.

Jménem Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské spolupráce, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019, která se bude konat 3. – 5. října 2019 v Kongresovém centru Clarion Congress hotelu Olomouc. Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy.
Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů, využijete možnost účasti na doprovodné výstavě nebo na některé z dalších forem prezentace.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Olomouci.

S úctou,

doc. MUDr. Michal Mára, CSc.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,
předseda organizačního výboru konference

As. MUDr. Martin Charvát,
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu

Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem XXVIII. konference SGE ČGPS ČLS JEP (dále jen konference) je Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem kongresu je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jím stanovených závazných pravidel a je povinen se jimi řídit.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na konferenci musí být závazně potvrzeny do 20. září 2019. Objednávka doručená po tomto termínu již nebude přijata.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. září 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel dle vlastních individuálních pravidel delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení konference.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání konference zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Závaznou objednávku zašlete nejpozději do 20. září 2019 na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz
Vyúčtování a fakturaci závazně potvrzené objednávky (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny závazné objednávky (včetně DPH) bylo objednatelem uhrazeno do 25. září 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady.
Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.
Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na www.laparoskop.cz/sge2019.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor Hysteroskopického workshopu Sekce gynekologické endoskopie 2018 konaného v rámci odborného programu konference
Sponzor přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference
Sponzor konferenční společné večeře 26. října 2018
Sponzor, dodavatel konferenčních tašek
Sponzor programového sborníku konference
Sponzor audiovizuální techniky
Sponzor konferenčního oběda
Sponzor konferenčního občerstvení
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner TATO POZICE JE JIŽ OBSAZENA

Sponzorský příspěvek 190.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • zařazení samostatné firemní prezentace generálního partnera v programu konference;
  parametry: vyhrazený čas 30 min., k dispozici na místě: prostor pro prezentaci v místě konference, organizační zajištění prezentace na místě, propagace prezentace na www.laparoskop.cz/sge2019 po dobu přípravy konference.
 • výstavní plocha 15 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva 4/0, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • plocha pro 2 reklamní bannery v konferenčním sále;
  parametry: jeden banner max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkáchwww.laparoskop.cz/sge2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • tři bezplatné registrace pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • tři bezplatné vstupenky na konferenční společnou večeři 4. října pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10;
 • projekce reklamního spotu generálního partnera v délce 30 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Hlavní partner

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • zařazení samostatné firemní prezentace hlavního partnera v rámci programu konference;
  parametry: vyhrazený čas 15 min., ., k dispozici na místě: prostor pro prezentaci v místě konference, organizační zajištění prezentace na místě, propagace prezentace na www.laparoskop.cz/sge2019 po dobu přípravy konference.
 • výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva 4/0, vnitřní strana tisku;
 • plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max. 2 m2;
 • plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web hlavního partnera , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • dvě bezplatné registrace pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • dvě bezplatné vstupenky na konferenční společnou večeři 4. října pro účastníky pozvané hlavním partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v délce 10 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Partner

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku;
 • plocha pro umístění reklamního banneru s logem partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 1 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner - logo partnera na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2019
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • jedna bezplatná registrace pro účastníka pozvaného partnerem;
 • jedna bezplatná vstupenka na konferenční společnou večeři 4. října pro účastníka pozvaného partnerem;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • projekce reklamního spotu – loga partnera v rozsahu 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu,
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.

Pozice

Mediální partner

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Reciproční plnění
pořadatele
 • výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy konference;
 • plocha pro umístění loga mediálního partnera v Programovém sborníku,
  parametry: formát A7, na vnitřní stránce tisku;
 • plocha pro umístění banneru loga mediálního partnera v kongresovém sále,
  parametry: max. 0,5 m2;
 • plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách www.laparoskop.cz/sge2019;
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB , obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem mediálního partnera;
 • distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1,

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor Hysteroskopického workshopu Sekce gynekologické endoskopie 2019 konaného v rámci odborného programu konference

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorský příspěvek bude použit na pokrytí nákladů nákladů přípravy a realizace hysteroskopického workshopu v rámci odborného programu konference konaného dne 3. října 2019.
Sponzorské plnění zahrnuje
 • Náklady pronájmu konferenčního sálu
 • Občerstvení v průběhu workshopu pro účastníky workshopu
 • Pracovní konferenční oběd pro účastníky workshopu
 • Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera konference.
Pozice

Sponzor přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorský příspěvek bude použit na pokrytí nákladů přímého přenosu endoskopických výkonů v rámci odborného programu konference 5. října 2019 z vybraných odborných pracovišť v rámci ČR.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Pozice

Sponzor konferenční společné večeře 4. října 2019

Sponzorský příspěvek 95.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Konferenční společná večeře pořádaná Sekci gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, pořadatelem konference se koná 4. října 2019 v místě konání konference. Příspěvek sponzora bude použit na úhradu nákladů společné večeře.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice hlavního partnera konference.
Pozice

Sponzor, dodavatel konferenčních tašek

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora nebo přímá dodávka 260 sad konferenčních tašek, poznámkových bloků a tužek pro registrované účastníky konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference a plochu pro reklamu sponzora na konferenční tašce.
Pozice

Sponzor programového sborníku konference

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na vydání 260 ks programového sborníku konference s abstrakty přednášek.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference a logo sponzora s uvozujícím textem na titulní straně sborníku.
Pozice

Sponzor audiovizuální techniky

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Sponzorské plnění zahrnuje finanční příspěvek na náklady zajištění audiovizuální techniky a zhotovení streamového audiovizuálního záznamu odborného programu konference a jeho umístění na www.laparoskop.cz/sge2019, jako studijního materiálu s přístupem pro členy ČGPS ČLS JEP.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partner konference a umístění inzerce nebo loga sponzora jako součásti audiovizuálního záznamu.
Pozice

Sponzor konferenčního oběda

Sponzorský příspěvek 45.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenčního oběda 4. nebo 5. října 2019 registrovaným účastníkům konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice partnera konference.
Pozice

Sponzor konferenčního občerstvení

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů vybraného konferenčního občerstvení (coffee break) 4. nebo 5. října 2019 pro účastníky konference.

Reciproční plnění
Zahrnuje plnění v rozsahu pozice mediálního partnera konference.
Pozice

Sponzor registrace

Sponzorský příspěvek 30.000 Kč
Informace
pořadatele
Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů konferenční registrace (registrační průkazy, závěsné šňůry, apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice mediálního partnera a umístění loga nebo inzerce sponzora ve formátu A7 na výšku na zadní stranu registračního průkazu.

Ceny zahrnuté v nabídce jsou bez DPH dle platné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného (partnerů, účastníků).
 2. Partnerstvím a sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí plnění podle některé z inzerovaných partnerských a sponzorských možností uvedených v nabídce.
 3. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 4. Partnerský nebo sponzorský příspěvek (finanční příspěvek nebo materiální dodávku) musí partner nebo sponzor poskytnout nejpozději do 25. září 2019. Neposkytnutí sjednaného příspěvku má za následek automatický zánik předchozího ujednání v této věci dnem 26. září 2019.
 5. Partnerský nebo sponzorský příspěvek poskytnutý podle těchto pravidel lze použít výlučně pro účely, k nimž byl poskytnut.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci v souladu s obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí účastníci uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se účastníci zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.
Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváme souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).
 • Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
 • Objednatel současně bere na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.


Formulář