Kongresy

XXVIII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2019 se zahraniční účastí

Hotelové ubytování

Hotelové ubytování si vyberte z nabídky na www.laparoskop.cz/sge2019 a objednejte prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře.
Cena ubytování je za osobu/lůžko/jednu noc, zahrnuje snídani a DPH.