Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019 » Inzerce a doprovodná výstava

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

Inzerce a doprovodná výstava

Informace k parkování

V rámci symposia Třeboňské revmatologické dny 2019 Congress Prague parkování pro firmy nezajišťuje. Zajištěno bude pouze dočasné stání za účelem instalace a demontáže doprovodné výstavy, bližší informace budou v Organizačních pokynech pro doprovodnou výstavu firem, které zveřejníme měsíc před akcí.
V dostupné vzdálenosti od KC Roháč jsou veřejná parkoviště a zóny placeného parkování. Zóna placeného parkování je i v bezprostřední blízkosti KC Roháč v ulici Na Sadech. Přehled nejbližších veřejných parkovišť si můžete stáhnout z oficiálního webu města Třeboň:

www.mesto-trebon.cz.

Kromě plánku nejbližších parkovišť zde najdete všechny nezbytné informace pro parkování v historickém centru Třeboně.

Závazná pravidla pořadatele

  1. Pořadatelem Třeboňských revmatologických dnů 2019 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, (dále jen pořadatel).
  2. Organizátorem, na základě smlouvy s ČLS JEP, je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
  3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na sjezdu musí být závazně potvrzeny do 1. prosince 2018.
  4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 25. prosince 2018 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
  5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
  6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení sjezdu.
  7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
  8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
  9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
  10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání sjezdu zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

REKLAMA V RÁMCI INTERNETOVÉ PREZENTACE TRD 2019
Parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
Termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu symposia, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů
úvodní stránka
dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem
CZK 8.000
REKLAMA V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU TRD 2019
Parametry pro dodání podkladů: PDF formát A5 pro komerční tisk generovaný ve standardu PDF/X-1a: 2001, barevný režim CMYK, 300 dpi, převod do křivek, 3 mm na spad, označení formátu ořezovými značkami
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. prosince 2018
vnitřní strana (A5: 148 x 210 mm)
CZK 10.000
vnitřní strana (A6: 148 x 105 mm, orientace na šířku)
CZK 6.000
VÝSTAVNÍ PLOCHA NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ V RÁMCI TRD 2019
Termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. prosince 2018.
výstavní plocha 2 m2
plocha je bez příslušenství
CZK 5.000
výstavní plocha 3 m2
plocha je bez příslušenství, 1 ks bezplatné vystavovatelské registrace
CZK 8.000
výstavní plocha 4 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 12.000
výstavní plocha 6 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 20.000
výstavní plocha 8 m2
příslušenství: stůl, dvě židle, el. přípojka 3 kW, 2 ks bezplatných vystavovatelských registrací
CZK 25.000
plocha pro umístění reklamního banneru v prostoru registrace
plocha banneru max. 2 m2
CZK 5.000
plocha pro umístění reklamního banneru v kongresovém sále
plocha banneru max. 2 m2
CZK 10.000
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům symposia v rámci registrace
parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, o zařazení do distribuce rozhoduje organizační výbor symposia
CZK 4.000
VLOŽENÉ FIREMNÍ SATELITNÍ SYMPOSIUM, SPONZOROVANÁ PŘEDNÁŠKA
Termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 20. listopadu 2018.
O zařazení do programu rozhodne organizační výbor.
satelitní symposium 60 min.
cena za symposium zahrnuje: čas 60 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
CZK 50.000
sponzorovaná přednáška 15 min.
cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.
CZK 20.000

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

PDF soubor s nabídkou firemní prezentace