Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba do 30.11.2018 1.12.2018 a později(1)
Lékař | Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Lékař | Nečlen ČRS ČLS JEP 900 Kč 1000 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 9.1. 450 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 10.1. 450 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 11.1. 450 Kč 550 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění(2) 900 Kč 1000 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč

 1. Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 31. 12. 2018 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
 2. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:

 • Registrační průkaz
 • Účastnickou tašku a materiály symposia
 • Vstup na odborný program
 • Vstup na doprovodnou výstavu firem
 • Programový sborník abstrakt symposia
 • Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Upozornění

Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.