Kongresy

67. konference vojenských internistů

Registrační poplatky

Kategorie do 31. srpna 2023 od 1. září a později(1)
Lékař 900 Kč 1200 Kč
Zdravotní sestra 600 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění2) 1300 Kč 1600 Kč


Registrační poplatky
(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč. (2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací..

 Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • kongresové obědy,
  • programový Sborník s abstrakty.