Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B2

Místo konání

VFN Praha + ÚVN Praha + IKEM Praha