Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B2

Místo konání

II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
Hradec Králové