Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B5

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
a
Nadační fond ČHS

Organizátor

Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová, jednatelka
Tel: +420 241 445 813
GSM: +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

http://www.congressprague.cz