Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019 » Aktivní účast

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Aktivní účast

AKTIVNÍ ÚČAST

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posteru. Konečný termín pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 24. březen 2019. Přihlášku včetně abstrakt podávejte výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.congressprague.cz/csot2019.
Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou abstrakt zasílejte ve strukturované formě – úvod, metody, výsledky, závěr

  POSTERY

  Prezentace formou posteru bude možná:

  • v elektronické verzi: (prezentace posteru ve formátu POWER POINT nebo PDF na PC na místě)
  • v tištěné verzi: pro umístění tištěných posterů budou k dispozici prezentační panely o rozměrech: 180 cm (výška), 98 cm (šířka), podkladový materiál bílé lamino, instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky zajistí organizátor sjezdu.
  Pro účast formou posteru je nezbytné zaslat přihlášku včetně abstraktu on-line prostřednictvím formuláře přihláška k aktivní účasti (viz. níže).
  Abstrakta posterových sdělení budou součástí programového sborníku s abstrakty.

  CERTIFIKÁTY

  Účast na kongresu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů. Účast na kongresu v samostatné sekci zdravotních sester je garantována Českou asociací sester a UNIFY. Účastníkům v této kategorii bude vystaveno potvrzení o účasti.