Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 21.2.2019 Platba přijatá do 8.4.2019 Platba přijatá od 9.4.2019 a později(1)
Lékař, první autor (přijaté přednášky/posteru) 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Lékař, člen ČSOT 900 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Lékař, nečlen ČSOT 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč
Lékař | jednodenní účast 9.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 10.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 11.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař před atestací(2) 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut 600 Kč 700 Kč 800 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 9.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 10.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 11.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(3) 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč

Poznámky

(1)
Konečný termín pro on-line registrace je 30.4.2019. Při doručení registračního formuláře 1.5.2019 a později, nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru kongresu), bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

(2)
Podmínkou pro registraci v kategorii „postgraduální student/lékař před atestací“ je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo u „lékaře před atestací“ dopis/potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.

(3)
Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner (sponzor), a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

(4)
Registrovaní účastníci si mohou on-line objednat nebo v registračním centru koupit bufetový oběd v hodnotě 550 Kč za speciální kongresovou cenu 400 Kč (cena oběda je dotovaná z rozpočtu kongresu a zahrnuje DPH).

REGISTRACE

Registrace, objednávání hotelového ubytování a dalších služeb je možné výlučně prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.congressprague.cz., kde jsou k dispozici průběžně aktualizované informace a pokyny.
Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře a úhrada registračního poplatku na účet organizátora (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizátora kongresu.

Manuál pro registraci
 1. Odešlete vyplněný registrační formulář s Vaší funkční elektronickou adresou.
 2. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte výzvu k úhradě (obsahuje všechny nezbytné údaje k provedení platby).
 3. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná.
 4. Případné nedoplatky / přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie "jednodenní účast")

 • účast na odborném programu
 • vstup na doprovodnou výstavu firem
 • kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek
 • příspěvek pořadatele na cenu kongresového oběda (4)
 • vstup na diskusní fórum s večeří pořádanou ČSOT 9. května a společnou večeří s doprovodným programem 10. května pro registrované účastníky kongresu podle inzerovaných pravidel