Kongresy

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 21.2.2019 Platba přijatá do 8.4.2019 Platba přijatá od 9.4.2019 a později(1)
Lékař, první autor (přijaté přednášky/posteru) 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Lékař, člen ČSOT 900 Kč 1000 Kč 1100 Kč
Lékař, nečlen ČSOT 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč
Lékař | jednodenní účast 9.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 10.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař | jednodenní účast 11.5. 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Lékař před atestací(2) 550 Kč 650 Kč 750 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut 600 Kč 700 Kč 800 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 9.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 10.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Zdravotní sestra, fyzioterapeut | jednodenní účast 11.5. 350 Kč 400 Kč 450 Kč
Reprezentant firmy(3) 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč
Student 5. ročníku LF 450 Kč 550 Kč 650 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč 650 Kč

Poznámky

(1)
Konečný termín pro on-line registrace je 30.4.2019. Při doručení registračního formuláře 1.5.2019 a později, nebo při registraci účastníka na místě (osobně v registračním centru kongresu), bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek registračního poplatku 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

(2)
Podmínkou pro registraci v kategorii „postgraduální student/lékař před atestací“ je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo u „lékaře před atestací“ dopis/potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.

(3)
Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner (sponzor), a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

(4)
Registrovaní účastníci si mohou on-line objednat nebo v registračním centru koupit bufetový oběd v hodnotě 550 Kč za speciální kongresovou cenu 350 Kč (cena oběda je dotovaná z rozpočtu kongresu a zahrnuje DPH).

REGISTRACE

Registrace, objednávání hotelového ubytování a dalších služeb je možné výlučně prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.congressprague.cz., kde jsou k dispozici průběžně aktualizované informace a pokyny.
Podmínkou registrace na kongres je vyplnění a zaslání registračního formuláře a úhrada registračního poplatku na účet organizátora (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte organizátora kongresu.

Manuál pro registraci
 1. Odešlete vyplněný registrační formulář s Vaší funkční elektronickou adresou.
 2. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte výzvu k úhradě (obsahuje všechny nezbytné údaje k provedení platby).
 3. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná.
 4. Případné nedoplatky / přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie "jednodenní účast")

 • účast na odborném programu
 • vstup na doprovodnou výstavu firem
 • kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek
 • příspěvek pořadatele na cenu kongresového oběda (4)
 • vstup na diskusní fórum s večeří pořádanou ČSOT 9. května a společnou večeří s doprovodným programem 10. května pro registrované účastníky kongresu podle inzerovaných pravidel