Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXXIII. česká urogynekologie » Registrační pravidla a stornovací podmínky

XXXIII. česká urogynekologie

Registrační pravidla a stornovací podmínky

  1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
  2. Účastníkovi, který se zaregistruje na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč.
  3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.STORNO PODMÍNKY

Při zrušení registrace nebo objednávky služeb doprovodného programu platí následující pravidla a podmínky:

  • Při zrušení registrace a doprovodného programu 60 - 31 dní před akcí bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny.
  • Při zrušení registrace a doprovodného programu 30 a méně dní před akcí bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny.

 


HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování 90-61 dní před akcí je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 60 a méně dní před akcí je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování

 

  • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Vyšehradská 430/41, 128 00 Praha 2, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
  • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.


Storno podmínky - Covid

  • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb