Kongresy

Nová éra léčby virových hepatitid 2015

Odborný program

Harmonogram symposia

08.15 – 09.55 Registrace, občerstvení před zahájením symposia
10.00 – 11.30 1.blok vyžádaných přednášek
(přednáška á 30 min. včetně diskuze)
  1. R. Chlíbek: Vývoj a aktuální epidemiologická situace HBV a HCV v ČR
  2. V. Hejda: Lékové kombinace jako terapie chronické HBV infekce
  3. P. Husa: Dlouhodobý efekt a nežádoucí účinky léčby TDF
11.30 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.00 2. blok vyžádaných přednášek
(přednáška á 30 min. včetně diskuze)
  1. P. Urbánek: LDV/SOF – klinická data
  2. J. Šperl: Léčba HCV infekce před transplantací jater
  3. S. Fraňková: Léčba HCV infekce po transplantaci jater
  4. L. Husová: Zkušenosti s léčbou sofosbuvirem
15.00 – 15.15 Závěr symposia

Certifikáty

Účast lékařů na symposiu bude ve smyslu SP ČLK č.16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.

Audiovizuální technika

Přijímány budou pouze prezentace určené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány.