Kongresy

XVII. sympózium o idiopatických střevních zánětech

Místo konání

IV. interní klinika VFN a 1. LF UK