Kongresy

Jáchymovské revmatologické dny 2017

Novinky

 • 23.2. 2017

  Důležité sdělení ČRS ČLS JEP

  Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

  dovolujeme si Vás neprodleně informovat o důležité změně, k níž výbor České revmatologické společnosti přistoupil po důkladném zvážení aktuální situace:

  1. S účinností od 15. února 2017 rušíme přípravu a konání Jáchymovských revmatologických dnů 2017.


  Důvody tohoto rozhodnutí jsou následující:

  - počet účastníků této akce se přiblížil počtu 400. Pro tento počet účastníků již absolutně není k dispozici ubytovací kapacita v Léčebných lázních Jáchymov a až jedna třetina účastníků by musela být ubytovaná mimo lázeňské kapacity, tedy např. v Karlových Varech apod.

  - odborný program této akce vyžaduje, aby byl v podstatné části rozdělen do dvou paralelních sekcí. Pro tento záměr není v Léčebných lázních Jáchymov k dispozici další konferenční sál. Kapacitně (max. 180 míst) již nestačí ani stávající konferenční sál v LS Akademik Běhounek.


  2. S účinností od 15. února 2017 zahajujeme přípravu a organizaci (namísto zrušených Jáchymovských revmatologických dnů 2017) vzdělávací akce s oficiálním názvem Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni.

  Důvody tohoto rozhodnutí jsou zejména následující:

  - chceme pokračovat v úspěšné tradici původních Jáchymovských revmatologických dnů s využitím všech dobrých zkušeností z uplynulých let,

  - chceme tuto novou vzdělávací akci umístit do prostor zaručujících optimální podmínky jak pro účastníky, tak pro samotný odborný program,

  - chceme této změny současně využít pro optimalizaci termínů konání všech tradičních vzdělávacích akcí pořádaných Českou revmatologickou společnosti a to tak, že v jednom roce se budou konat Zimní revmatologické dny a tradiční Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů a ve druhém roce potom tradiční Třeboňské revmatologické dny a Slapské sympozium revmatologů.


  3. Potvrzujeme bez výjimky, že v souvislosti s touto změnou zůstávají v platnosti pro Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni a to v plném rozsahu všechny, do 15. února 2017 uplatněné, předběžné nebo závazné poptávky, rezervace služeb, objednávky apod., učiněné v souvislosti s Jáchymovskými revmatologickými dny 2017. Organizátor akce: Congress Prague, v krátkém čase osloví a závazně potvrdí všechny tyto doposud uplatněné předběžné nebo závazné poptávky, rezervace služeb, objednávky apod., na podmínky Zimních revmatologických dnů 2018 v Plzni.


  4. Podmínky účasti a ceny registračních poplatků (plánovaná pro Jáchymovské revmatologické dny 2017) se pro Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni nemění.

  Srdečně Vás proto zveme na Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni. Budou se konat v termínu 10. – 12. ledna 2018 v kongresových prostorách Parkhotelu Plzeň. Odborný program bude zahrnovat sekci lékařů, sekci zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích a setkání pracovníků sociálních lig.
  Všechny nezbytné informace, které potřebujete pro Vaši účast na Zimních revmatologických dnech 2018 v Plzni, najdete na adrese www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018.
  Věříme, že přijatá změna, nová lokalita, vyhlášená odborná témata apod. zakládají dostatek důvodů pro Vaši aktivní účast. Odborný program bude dále zahrnovat satelitní symposia a sponzorované přednášky spolupracujících firem. Jejich příspěvky bývají zpravidla tradičním obohacením programu o nové zkušenosti a poznatky.
  Věříme, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro všechny zajímavý program akce.
  Těšíme se na setkání v Plzni.  prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,

  předseda ČRS, předseda symposia

  prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
  vědecký sekretář ČRS, koordinátor odborného programu symposia