Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XLIV. májové hepatologické dny 2016 » Odborný program

XLIV. májové hepatologické dny 2016

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 23. května 2016.

Koordinátor odborného programu kongresu

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. |+420 973 203 064 | petr.urbanek(zavinac)uvn.cz


Hlavní programová témata odborného programu kongresu

Sekce lékařů

  • neinvazivní metody určení stádia jaterní fibrózy
  • virové hepatitidy
  • portální hypertenze
  • nádorová onemocnění jater
  • základní výzkum

Sekce nelékařského zdravotnického personálu

  • sestra a její úloha v léčbě jaterních onemocnění

Workshop ČHS se snídaní

Více informací k Pracovnímu workshopu:

Workshop transplantace
Středa, 26. května, 07.30 – 08.30, Salónek Beethoven

Na pracovní snídani je třeba se zvlášť zaregistrovat, a to prostřednictvím registračního on-line formuláře. Registrace na pracovní snídani je bezplatná. Kapacita jednoho workshopu je 20 osob. Uzávěrka registrací na pracovní snídani je 15. května 2016.
Registrace na workshop byla z důvodu vypršení termínu uzavřena.

Sdělení pořadatele Májových hepatologických dnů 2016

Z důvodu nízkého počtu registrovaných zájemců o účast na Pracovních workshopech ČHS (26.5.2016, v rámci programu kongresu) se ruší:

WORKSHOP BAZÁLNÍ VÝZKUM Salonek Bohemia II
Kam se ubírá základní výzkum v hepatologii?
Garanti: prof. MUDr. Libor Vítek, prof. MUDr. Zuzana Červinková, prof. MUDr. Milan Jirsa

WORKSHOP STATISTIKA Salonek Bohemia I
Statistika nejen k snídani
Garanti: Mgr. Dušan Merta, MUDr. Soňa Fraňková
Téma workshopu: Základy statistického hodnocení klinických dat.


Postgraduální kurz ČHS | 26. května 2016 od 08.35 hod.

Téma postgraduálního kurzu: Alkoholická a nealkoholická steatohepatitida

Pozvaný zahraniční přednášející a host kongresu

Prof. Dr. med. Jean-François Dufour, M.D.
uvede svou prezentaci v postgraduálním kurzu dne 26. května 2016.

Informace o Prof. Dr. med. Jean-François Dufourovi, M.D.


Certifikáty

Účast v sekci lékařů je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a bude ohodnocena certifikátem.
Účast v sekci zdravotních sester je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb.

Odborný program kongresu bude průběžně zveřejňován na těchto stránkách.


Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 31. březen 2016.
Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně prostřednictvím on-line formuláře.

Abstrakta

Přijata bude pouze přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • Název práce
  • Jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M)
  • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město
  • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Abstrakta přijatých aktivních sdělení budou publikována formou sborníku. Sborník obdrží registrovaní účastníci při registraci. Elektronická verze abstrakt bude zveřejněna 31. května 2016 na těchto stránkách.

XLIV. májové heptologické dny 2016 registrovány u České lékařské komory

Kongres je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byl registrován u ČLK pod číslem 43544 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 18 kredity.