Kongresy

50. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2023

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s
Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

www.congressprague.cz/mhd2022

www.ces-hep.cz

 

Organizátor

Congress Prague s.r.o.

Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: +420 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz