Kongresy

50. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2023

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá do Platba přijatá do 28.2.2023 Platba přijatá od 1.3.2023(1)
Lékař člen ČHS ČLS JEP 1200 Kč 1500 Kč
Lékař člen ČGS ČLS JEP 1200 Kč 1500 Kč
Lékař nečlen ČHS ČLS JEP 1300 Kč 1600 Kč
Student lékař před 1. atestací (2) 850 Kč 950 Kč
Zdravotní sestra účast na celém kongresu 700 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy(3) 1400 Kč 1800 Kč

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

 Registrační poplatek zahrnuje:

  •  registrační průkaz
  •  účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)
  •  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  •  programový sborník a ostatní kongresové materiály
  •  občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.