Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XXV. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY » Odborný program

XXV. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s finální verzí odborného programu pro SEKCI LÉKAŘŮ.

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ.

S výhradou dalších změn.

Hlavní programová témata

V reakci na náměty z řad široké chirurgické obce byla zvolená následující nosná programová témata:

SEKCE LÉKAŘŮ

 1. Extenzivní výkony v onkochirurgii
  • HIPEC
  • Multiviscerální výkony
  • Výkony na hranici oborů
 2. Cévní ileus - algoritmy na všech úrovních péče
 3. Intenzivní chirurgická péče
  • Infekce
  • Agresivnější a aktivnější přístup chirurga k perioperačním komplikacím
  • Sepse
  • DIC
 4. …….
  • Zlomeniny klíčku - možnosti ošetření
  • Zlomeniny zápěstí
  • Připravenost na teroristické útoky a katastrofy
  • Novinky v MEDEVACu

SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍCH

 1. Specifické ošetřovatelské postupy u nádorového onemocnění GIT
 2. Riziko infekce jako ošetřovatelský problém
 3. Problematika nehojících se ran (faktory ovlivňující hojení)
 4. Ošetřovatelská péče o pacienta v septickém stavu
 5. Zlomeniny končetin (ošetřovatelská péče)
 6. Bezpečná péče a mezioborová spolupráce
 7. Varia