Kongresy

XXVI. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2019 – Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí

Pozvánka

Stáhněte si elektronickou verzi pozvánky pro sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí ve formátu pdf ZDE.


Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, jako pořadatel kongresupřipravovaného pod odbornou garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP a pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Vás srdečně zvou na XXVI. pražské chirurgické dny 2019. Pořádáme je ve dnech 24. – 25. října 2019 spolu s Traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS a ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP.
Vzhledem k nově pojatému schématu odbornému programu kongresu, který zahrnuje úzce specializovaná témata zvlášť pro sekci lékařů a zvlášť pro sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, budou vypsaná témata diskutovaná odděleně v sekci lékařů a sekci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí.
Součástí programu sekce lékařů bude program sestávající z vyžádaných autorských přednášek na téma Chirurgie jater současnosti a na něj navazující pokročilý výukový postgraduální kurz E-AHPBA, připravený ve spolupráci s Chirurgií Mainz.
Důležitou a podporovanou součástí odborného programu mimo jiné budou posterové prezentace. Kongres má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK ČR (ohodnocen kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována ČAS a UNIFY.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši hojnou účast a setkání v Praze.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., předseda organizačního a vědeckého výboru kongresu, hlavní koordinátor odborného programu sekce lékařů

Professor Dr. med. Hauke Lang, MA, FACS University Medical Center, Mainz Member of Membership Committee, European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA)

as. MUDr. Jan Ulrych, druhý koordinátor odborného programu sekce lékařů

PhDr. Dagmar Škochová, MBA, koordinátor odborného programu konference zdravotnických pracovníků nelékařských profesí