Kongresy

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2016

Odborný program

Zveřejněn harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu.

S výhradou dodatečných změn a úprav

Poslední aktualizace: 30. září 2016.

Koordinátor odborného programu:

MUDr. Jan Šperl, CSc.,
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
e-mail: jase(zavinac)medicon.cz

Témata:

1. Screeningové programy v hepatologii (dopoledne)
2. Metabolický syndrom a NASH (odpoledne)

Harmonogram orborného programu

Aktualizace k datu 11. 7. 2016, s výhradou dalších změn a úprav
(přednáška 25 min. + diskuse 5 min.)

08.45 – 09.50
Registrace, káva před zahájením programu

10.00 –12.00
Screeningové programy v hepatologii
(Dopolední blok odborných přednášek)

12.00 – 13.00
Přestávka s obědem

13.00 –15.00
Metabolický syndrom a NASH
(Odpolední blok odborných přednášek)

15.00 – 15.30
Závěrečná diskuse při kávě

Certifikace

Účast na programu pracovního dne bude ve smyslu SP ČLK č. 16 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, bude potvrzena certifikátem a ohodnocena přidělenými kredity.
E- certifikát obdrží každý registrovaný účastník, který v registračním formuláři uvede osobní elektronickou adresu do 7 dnů od skončení akce.

Audiovizuální technika

  • Žádáme přednášející, aby svoji prezentaci předali personálu Preview Pointu před začátkem nebo v průběhu odborného programu, nejpozději však během přestávky před blokem přednášek, jehož součástí tato prezentace je.
  • Akceptovány jsou pouze prezentace kompatibilní s MS Windows. Prezentace založené na jiných systémech, např. OS X nebo Linux, akceptovány nebudou.
  • Akceptované formáty prezentací jsou .pptx (Microsoft PowerPoint, verze 2007 nebo novější) a formát pdf. Videosekvence by měly být ve formátu .wmv nebo .avi.
  • Prezentace předávejte na USB klíčích, externích pevných discích a ve výjimečných případech na CD / DVD. Jiné zdroje prezentací nebudou akceptovány.
  • Pro prezentace odborného programu konference je možné použít výlučně techniku zajištěnou organizátorem konference. Použití vlastního počítače je možné pouze na základě domluvy s technickým personálem Preview Pointu. Pokud pro svoji prezentaci budete chtít použít počítač Apple Macintosh, nezapomeňte si s sebou vzít příslušnou VGA redukci.
  • V případě jakýchkoliv speciálních požadavků ohledně techniky kontaktujte organizátora konference, a to v dostatečném předstihu před konferencí.

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2016 registrován u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 45444 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 5 kredity.