Kongresy

PODZIMNÍ PRACOVNÍ DEN ČHS ČLS JEP 2021

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
www.ces-hep.cz

Organizátor
Congress Prague
 www.congressprague.cz/ppd2021

 

Organizátor

Congress Prague

Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5,
+420 241 445 759
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):

Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.:+420 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz