Kongresy

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2024

Odborný program

Odborní garanti a koordinátoři programu:
 
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
předseda ČHS ČLS JEP 
 
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob, FN Brno

MUDr. Libuše Husová, Ph.D.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
 
 
Odborná témata:
  • Léčba hepatitidy C v problémových skupinách populace
  • Screening a léčba hepatitidy D
  • Cholestatická jaterní onemocnění - PBC, PSC
  • Maligní nádory jater
  • Ložiskové léze jaterní nenádorové etiologie
  • Vzácné jaterní choroby
  • Novinky v transplantační hepatologii
  • Steatotické jaterní onemocnění