Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Prusíkův večer » Odborný program

Prusíkův večer

Odborný program

Program Prusíkova večera na Spolku českých lékařů v Praze

Dne 20.5.2024, 17:00 hodin
 
Téma: Novinky ve farmakoterapii interních chorob
 
Koordinátor programu a odborný garant: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
Úvod                                                                                                                                                 
Radan Brůha   
                                                    
Současné možnosti léčby dyslipidémií                                                                
Jaroslav Macášek
 
Aktuální pohled na léčbu septického šoku                                                                        
Stanislav Ševela
 
Syndrom krátkého střeva                                                                                                          
František Novák
 
Novinky v léčbě idiopatických střevních zánětů                                                              
Aleš Novotný
 
Farmakoterapie v hepatologii                                                                                 
Radan Brůha