Kongresy

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s aktuální pracovní verzí odborného programu.
Datum poslední aktualizace: 16. října 2017
S možností dalších úprav.

Organizační výbor konference

Michal Mára, předseda organizačního výboru, předseda konference
Radovan Pilka, místopředseda organizačního výboru
Martin Charvát, vědecký sekretář a koordinátor odborného programu
Zdeněk Adamík
Jan Drahoňovský
Josef Eim
Eduard Kučera
David Kužel
Zdeněk Novotný

Pozvaní zahraniční přednášející

Stefano Uccella, MD, PhD, COEMIG Surgeon by the AAGL (Center of Excellence in Minimally Invasive Gynecology)
Division of Gynecologic Oncology, Policlinico Gemelli, Catholic University of the Sacred Heart Rome, Italy

Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD., Gynekologicko – porodnická klinika FNsP F.D.R. Banská Bystrica, Slovenská republika

Jan Persson, MD, PhD, , Medical doctor Medical fakulty, Lund University, Sweden - ZDE si můžete stáhnout pdf soubor s CV.

a další významní představitele gynekologické endoskopie, jejichž účast se aktuálně upřesňuje.

Hlavní téma odborného programu

„Novinky v gynekologické endoskopii “

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.laparoskop.cz/sge2017. Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.
Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na ní je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Samostatná sekce instrumentářek je jako vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

WORKSHOP HYSTEROSKOPIE 26. ŘÍJNA 2017

(Pracovní verze, aktualizace k datu 19.7.2017)

Workshop hysteroskopie se koná jako součást XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP.

Termín konání: 26. října 2017, 08:30 – 17:00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc – Salonek Kosmas + Dalimil
Školitelé: MUDr. L. Hanousek, MUDr. P. Kovář, MUDr. Lucie Švabiková, PhD.

Program workshopu (upřesňuje se)

Teoretická část (08.30 – 12.00)

Oběd (12.00 – 13.00)

Praktická část: (13.00 – 17.00)

Registrační poplatek: 1.500 Kč (zahrnuje DPH)
Termín registrace: nejpozději do 10. září 2017
Kapacita workshopu: minimálně 6, maximálně 16 registrovaných účastníků

Registrace na workshop: výlučně on-line
Registrační formulář na workshop najdete na www.laparoskop.cz/sge2017

Workshop je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

WORKSHOP ZÁKLADY ROBOTICKÉ OPERATIVY V GYNEKOLOGII 26. ŘÍJNA 2017

Workshop Základy robotické operativy v gynekologii se koná jako součást XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP.

Termín konání: 26. října 2017, 09:00 – 18:00 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Benada - přízemí

Program workshopu (upřesňuje se)

  • Zahájení (09.00)
  • Teoretická část (09,05 – 12.00)
  • Oběd (12.00 – 13.00)
  • Praktická část (13.00 – 18.00)
  • Závěr v rámci společné večeře (18.15)


Registrační poplatek: 1.500 Kč (zahrnuje DPH), součástí registračního poplatku je společný oběd a večeře s tutory.
Termín registrace: nejpozději do 10. září 2017
Kapacita workshopu: minimálně 5, maximálně 15 registrovaných účastníků

Registrace na workshop: výlučně on-line
Registrační formulář na workshop najdete na www.laparoskop.cz/sge2017

Workshop je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.