Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Doprovodný program

Společná večeře pořádaná Sekcí gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP pro účastníky konference
se bude konat 30. října 2020 od 19.30 hod. Pro účast je nezbytné si koupit vstupenku.
Cena vstupenky je 600 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

Společná večeře

cena: 600 Kč

Oběd 30.10.

cena: 350 Kč

Oběd 31.10.

cena: 350 Kč