Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Pozvánka

Aktualizovaná elektronická pozvánka ve formátu pdf je ke stažení ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás zveme na XXIX. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat opět v Olomouci, na osvědčeném místě – v konferenčních prostorech Clarion Congress Hotel Olomouc. Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. Nepoměrně větší, než v předchozích létech bude reprezentativní zastoupení pozvaných zahraničních hostů a jejich příspěvků k vybraným odborným tématům.
Do programu konference budou zařazeny vyžádané přednášky dalších pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi.
Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie vedený renomovanými kolegy, který se bude konat 29. října.
V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. Workshop je určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy a triky. Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.
Součástí programu konference tentokrát nebudou živé přenosy endoskopických výkonů a celý odborný program bude věnovaný vybraným tématům, přednáškám a diskusím.
Vyhlašujeme rovněž tradiční soutěž o cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí a vyhlášena na závěr konference.
Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly své nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim prostor pro vlastní satelitní symposia nebo sponzorované přednášky.
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.
S úctou,

Prof. MUDr. Michal Mára, CSc.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,
předseda organizačního výboru konference

MUDr. Martin Charvát, Ph.D
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu