Kongresy

XXIX. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2020 se zahraniční účastí

Pozvánka

Aktualizovaná elektronická pozvánka ve formátu pdf je ke stažení ZDE.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
srdečně Vás zveme na XXIX. konferenci Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP, která se bude konat opět v Olomouci, na osvědčeném místě – v konferenčních prostorech Clarion Congress Hotel Olomouc. Program konference zahrne sekci lékařů, instrumentářek a posterovou sekci. Nepoměrně větší, než v předchozích létech, bude reprezentativní zastoupení pozvaných zahraničních hostů a jejich příspěvků k vybraným odborným tématům.
Součásti programu bude 30. října, v čase 08.00 – 12.00, živý přenos endoskopické operace z operační jednotky pro pokročilou gynekologickou endoskopii v italském Avellinu.
Operovat bude prof. Mario Malzoni, primář operační jednotky, ředitel „Národního centra pro endometriózu“, ředitel Centre de Chirurgia Pelvica Advanceta „Endoscopica“ a předseda italské společnosti Endoscopia Ginecologica (SEGI).

Přednášky pozvaných významných zahraničních hostů budou probíhat 30. října v čase od 14.00.
Přednášet budou: prof. Dr. Jörg Keckstein, (Endometriose Zentrum, LKH Villach), prof. Dr. Martin Sillem, (specialista na gynekologii a porodnictví, endokrinologii a reprodukční medicínu, profesor medicíny Sárské univerzity), doc. MUDr. Tibor Bielik, Ph.D., (Gynekologicko-porodnická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica).

Do programu konference budou zařazeny vyžádané přednášky dalších pozvaných hostů a volná sdělení k hlavním tématům. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskusi.
Významnou součástí programu konference bude opět workshop hysteroskopie vedený renomovanými kolegy, který se bude konat 29. října.
V praktické části si účastníci budou moci samostatně nebo s asistencí zkušených kolegů na kvalitních trenažérech vyzkoušet postupy operačních hysteroskopických výkonů. Workshop je určený jak začínajícím kolegům, tak těm, kteří se v hysteroskopii zdokonalují a rádi by získali nové tipy a triky. Pro účast na workshopu je nezbytná extra registrace.

Vyhlašujeme rovněž tradiční soutěž o cenu za nejlepší volné sdělení k hlavním tématům přihlášeným do programu konference pro autora do 33 let. Cena bude vyhodnocena odbornou komisí a vyhlášena na závěr konference.
Na konferenci zveme odborné firmy, aby zde prezentovaly své nejnovější poznatky a zkušenosti. Poskytneme jim prostor pro vlastní satelitní symposia nebo sponzorované přednášky.
Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Olomouci.
S úctou,

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.,
předseda Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP,
předseda organizačního výboru konference

MUDr. Jiří Hanáček
vědecký sekretář a koordinátor odborného programu