Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu bude možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 5. květen 2018. Přihlášku lze zaslat pouze prostřednictvím on-line Přihlášky k aktivní účasti na adrese www.congressprague.cz/sil18.
Součástí odborného programu budou i vyžádané přednášky.
Aktualizovaný odborný program bude zveřejňován na www.congressprague.cz/sil18.