Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Pozvánka

Stáhněte si PDF soubor s elektronickou pozvánkou na ČSKIN 2018.

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, který se bude konat 6. – 8. června 2018 v Brně, v kongresových prostorech BVV – Rotunda a Morava. S týmem spolupracovníků se budeme snažit připravit pro Vás hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat infekčního lékařství. Věříme, že Vás náplň kongresu zaujme a bude přínosem pro odborný růst nás všech. Nedílnou součástí programu budou posterová sdělení a také sekce zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích.

Věříme, že k přátelské atmosféře kongresu přispěje i příjemné a pohostinné Brno a historicky a architektonicky skvostný pavilon Rotunda v areálu BVV. Tradiční snahou organizátorů bude zajištění kvalitního doprovodného programu.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Za pořadatele:

prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob, FN Brno,
prezident kongresu

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
předseda SIL ČLS JEP