Kongresy

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 15.4.2018 Platba přijata do 15.5.2018 Platba přijata do 16.5.2018(1)
Lékař - člen pořádající odborné společnosti 750 Kč 850 Kč 950 Kč
Lékař - Klinika infekčních nemocí FN Brno 700 Kč 800 Kč 900 Kč
Lékař - ostatní účastník 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Student - lékař před atestací(2) 550 Kč 650 Kč 650 Kč
Lékař - Jednodenní účast 6.6.2018 450 Kč 450 Kč 450 Kč
Lékař - Jednodenní účast 7.6.2018 450 Kč 450 Kč 450 Kč
Lékař - Jednodenní účast 8.6.2018 450 Kč 450 Kč 450 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 500 Kč 600 Kč 700 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi - Jednodenní účast 6.6.2018 350 Kč 350 Kč 350 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi - Jednodenní účast 7.6.2018 350 Kč 350 Kč 350 Kč
Reprezentant firmy(3) 850 Kč 950 Kč 1050 Kč
Doprovodná osoba 350 Kč 350 Kč 350 Kč

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.

Registrace je možná výlučně on-line.

Upozornění:
Registrace je považována za platnou od okamžiku připsání platby na účet organizátora.

 1. Zaregistrovat se na místě 6. června 2016 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
 2. Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let a předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
 3. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba):

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s kongresovými materiály (s výjimkou jednodenní účasti)
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník a ostatní kongresové materiály
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrační poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje:

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek

Registrace a platba

 • vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
 • po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě