Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » XI. slapské symposium » Odborný program

XI. slapské symposium

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 22. května 2015.

Hlavní programová témata

  • Rizika terapie syntetickými DMARD
  • Diferenciální diagnostika poruch pohybového aparátu
  • Tromboembolická nemoc v pooperačním průběhu u pacientů s revmatickým onemocněním
  • Nefarmakologická léčba bolesti
  • Vertebrogenní algický syndrom
  • Revmatochirurgie

Aktivní účast

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. březen 2015. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti.

Certifikace

Symposium je jako vzdělávací akce zařazeno do systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Účast zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích je hodnocena jako součást osobního vzdělávání a zařazena do kreditního systému POUZP dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Audiovizuální technika

> Přijímány budou pouze prezentace určené pro platformu Windows. MacOS, Linux a jiné platformy nebudou akceptovány.
Prezentace jsou přípustné pouze ve formátu Microsoft Powerpoint (2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013), ve kterých mohou být vloženy video sekvence (pouze .avi a .mpeg). V případě použití nestandardního kodeku je potřeba přinést s sebou tento kodek na přenosovém médiu, aby bylo možné prezentaci na místě přehrát. Videosekvence lze přehrávat i samostatně. Jsou přijímány i Flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány.