Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie 2015

Odborný program

Pracovní verze odborného programu konference

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem konference.

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 13. listopadu 2015

Organizační výbor

Jan Zmrhal, předseda
Lukáš Horčička
Lucie Houfková
Pavel Revický

Vědecký výbor

As. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
MUDr. Oldřich Šottner

Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu - obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Téma

Aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna - současný stav a vývojové trendy
(konzervativní a operační léčba, kazuistiky, diagnostika, varia)
Novinky a komplikace v roce 2015

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 31. říjen 2015.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě. Přihlášku k aktivní účasti lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře.
První autoři přijatých prezentací registrační poplatek tradičně neplatí.

Certifikáty

Účast na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK (sekce lékařů) a certifikátem ČAS.

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 41118 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 6 kredity.