Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXV. česká urogynekologie 2016

Odborný program

Harmonogram odborného programu

Stáhněte si PDF soubor s harmonogramem odborného programu

S výhradou dodatečných změn a úprav.

Poslední aktualizace: 24. listopadu 2016.

Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu - obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Organizační výbor

Jan Zmrhal, předseda
Lukáš Horčička
Lucie Houfková
Pavel Revický

Vědecký výbor

As. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.
MUDr. Oldřich Šottner

Téma

Aktuální otázky léčby inkontinence a dysfunkcí pánevního dna - současný stav a vývojové trendy.

(konzervativní a operační léčba, kazuistiky, diagnostika, varia)

Novinky a komplikace v roce 2015

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 31. říjen 2016.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě. Přihlášku k aktivní účasti lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře.

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXV. česká urogynekologie 2015 registrována u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 45421 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 9 kredity.

Prolog – praktický workshop laparoskopické sakrokolpopexe

Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účasti XXV. česká urogynekologie 2016.

Termín konání: 30. listopadu 2016, 14:00 – 17:30 hodin
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague

Program
13.00 – 14.00
Registrace účastníků |Clarion Congress Hotel Prague, Foyer Lobby

14.00 – 17.30
Program workshopu |Clarion Congress Hotel Prague,

  • KS Tycho – teoretická část programu
  • KS Kepler – praktická část programu
  • Foyer Lobby – občerstvení

Koordinátor programu doc. MUDr. V. Kališ, Ph.D.

14.00
Zahájení (prezident XXV. konference Česká urogynekologie 2016, předseda Urogynekologické společnosti ČR)

14.15
Program workshopu včetně praktického nácviku

17.30
Závěr workshopu

Registrační poplatek: z rozhodnutí pořadatele workshopu upraven na 1.500 Kč (zahrnuje DPH)
Registrační poplatek zahrnuje: účast na programu workshopu, občerstvení v přestávce programu workshopu
Termín registrace: prodloužený do 15. listopadu 2016
Kapacita workshopu: minimálně 10, maximálně 16 registrovaných účastníků

Registrace na workshop: výlučně on-line

Registrace na workshop není současně registrací na XXV. Celostátní konference s mezinárodní účasti XXV. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2016.

Workshop je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Praktický workshop laparoskopické sakrokopopexe registrován u České lékařské komory

Konference je jako vzdělávací akce zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů, byla registrována u ČLK pod číslem 45416 a účast na odborném programu lékařské sekce ohodnocena 5 kredity.