Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

Odborný program

Harmonogram odborného programu si můžete stáhnout jako PDF soubor s odborným programem.

Datum poslední aktualizace: 28.11.2018

SDĚLENÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU KONFERENCE ZE DNE 15. 10. 2018

V průběhu konference budou vyhlášeny ceny:

 • Cena Urogynekologické společnosti ČR za nejlepší publikovanou práci v r. 2018
 • Cena Urogynekologické společnosti ČR za nejlepší publikovanou kasuistiku v r. 2018
 • Cena za nejlepší posterovou prezentaci v rámci XXVII. Konference ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2018

Dne 15. 10. 2018 končí termín pro přijetí přihlášky k aktivní účasti.

Organizační výbor

 • Jan Zmrhal, předseda
 • Lukáš Horčička, místopředseda
 • Pavel Revický, organizátor
 • Markéta Dušáková

Vědecký výbor

 • Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., předseda
 • Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., místopředseda
 • Prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
 • Prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
 • As. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Jednací jazyk konference

česky, slovensky, anglicky

Téma

Aktuální stav urogynekologie v ČR

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/urogyn2018. Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu – obdrží registrovaní účastníci při registraci.