Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

Hotelové ubytování

V případě potřeby si hotelové ubytování vyberte z nabídky na www.congressprague.cz/urogyn2018 a objednejte prostřednictvím registračního a ubytovacího formuláře.