Kongresy

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ XXIX. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE

Novinky

 • 29.10. 2020

  ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE

  Vážené kolegyně a vážení kolegové!

  Dovolte abych Vám oznámil za organizační výbor XXIX. Celostátní konference UGS, že tato akce je organizačně kompletně připravena, jako ostatně každým rokem.

  O to hůře se mi sděluje, že rozhodnutí výboru Urogynekologické společnosti konferenci zrušit bez náhrady logicky vyplývá ze současné epidemiologické situace, nouzového stavu, zákazu shromažďování a dalších nutných opatření vlády ČR. Současná situace neumožňuje uspořádat akci tak, jak jsme zvyklí, a zachovat její odborně společenský ráz. Přihlášky musíme stornovat a ev. poplatky budou náležitě vráceny.

  Jak všichni víte, inicioval jsem prvých 19 ročníků celostátního setkání urogynekologů v Mělníku a tato tradice každoročně pokračovala i v Praze v celkem v 28 ročnících, pod záštitou primátora, ředitelů fakultních nemocnic i děkana 3. Lékařské fakulty, s plnou podporou Urogynekologické společnosti ČR a Sekce urogynekologie ČGPS.

  O to více mne osobně mrzí, že tuto tradici díky epidemii musíme přerušit.
  Nezbývá mi, než popřát Vám všem pevné zdraví a štěstí, i do roku 2021, a vyjádřit naději, že tradice našich odborných setkání bude pokračovat 2. prosince 2021 za nezměněných podmínek.


  MUDr. Jan Zmrhal, CSc,
  předseda organizačního výboru

 • 29.10. 2020

  VYPOŘÁDÁNÍ REGISTRACÍ

  Stáhněte si pokyny k vypořádání registrací účastníků ve formátu pdf ZDE.

 • 29.10. 2020

  VYPOŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH OBJEDNÁVEK

  Stáhněte si pokyny k vypořádání firemních objednávek ve formátu pdf ZDE.