Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ » Odborný program

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Odborný program

Odborní garanti programu
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP
MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu

Přednášející v odborném programu
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. I Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. I Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
MUDr. Jakub Závada I MUDr. Dana Tegzová I MUDr. Eva Dokoupilová

Odborný program konference

Základem odborného programu budou vyžádané přednášky předních odborníků v oboru revmatologie na aktuální témata.
Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16. Bude ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vydělávání.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Přednášející v odborném programu
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
 • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.
 • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
 • MUDr. Dana Tegzová
 • MUDr. Eva Dokoupilová
 • a další

  Základní časový rámec konference

  13.00 – 15.00
  Registrace účastníků
  Občerstvení s kávou před zahájením programu
  (foyer konferenčních prostor Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

  15.00 – 16.30
  I. programový blok
  (Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

  16.30 – 17.00
  Přestávka na kávu

  17.00 – 19.00
  II. programový blok

  19:00
  Závěr konference

  19:15
  Společná večeře na závěr konference
  (Zimní sál a foyer Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)