Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ » Odborný program

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Odborný program

Odborný program ve formátu pdf je ke stažení ZDE.
Datum aktualizace: 21.8.2019

Odborní garanti programu
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP
MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu

Přednášející v odborném programu
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. I Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. I Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
MUDr. Jakub Závada I MUDr. Dana Tegzová I MUDr. Eva Dokoupilová

Odborný program konference

Základem odborného programu budou vyžádané přednášky předních odborníků v oboru revmatologie na aktuální témata.
Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16. Bude ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vydělávání.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Přednášející v odborném programu
  • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
  • doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
  • MUDr. Dana Tegzová
  • MUDr. Eva Dokoupilová
  • a další

POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A HOST KONFERENCE

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (50) je absolventem Masarykovy univerzity Brno. Dosáhl mnoha vědeckých ocenění, je uznávanou kapacitou v oborech matematická biologie, biostatistika, analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně a dalších oborech u nás i v zahraničí.

Téma přednášky v rámci odborného programu V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ 2019Nový Národní zdravotnický informační systém a jeho výstupy pro regiony ČR.

Základní časový rámec konference

13.00 – 15.00
Registrace účastníků
Občerstvení s kávou před zahájením programu
(foyer konferenčních prostor Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

15.00 – 16.30
I. programový blok
(Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

16.30 – 17.00
Přestávka na kávu

17.00 – 19.00
II. programový blok

19:00
Závěr konference

19:15
Společná večeře na závěr konference
(Zimní sál a foyer Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)