Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ » Odborný program

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Odborný program

Odborní garanti programu
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP
MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu

Přednášející v odborném programu
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. I Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. I Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD.
MUDr. Jakub Závada I MUDr. Dana Tegzová I MUDr. Eva Dokoupilová

Odborný program konference

Základem odborného programu budou vyžádané přednášky předních odborníků v oboru revmatologie na aktuální témata.
Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK dle stavovského předpisu č. 16. Bude ohodnocena kredity jako akce kontinuálního vydělávání.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí bude vydáno potvrzení o účasti. Akce je garantována Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP) dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010.

Přednášející v odborném programu
  • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
  • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
  • prof. MUDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
  • doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
  • MUDr. Dana Tegzová
  • MUDr. Eva Dokoupilová
  • a další

POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A HOST KONFERENCE

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (50) je absolventem Masarykovy univerzity Brno. Dosáhl mnoha vědeckých ocenění, je uznávanou kapacitou v oborech matematická biologie, biostatistika, analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně a dalších oborech u nás i v zahraničí.

Téma přednášky v rámci odborného programu V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ 2019Nový Národní zdravotnický informační systém a jeho výstupy pro regiony ČR.

Základní časový rámec konference

13.00 – 15.00
Registrace účastníků
Občerstvení s kávou před zahájením programu
(foyer konferenčních prostor Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

15.00 – 16.30
I. programový blok
(Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)

16.30 – 17.00
Přestávka na kávu

17.00 – 19.00
II. programový blok

19:00
Závěr konference

19:15
Společná večeře na závěr konference
(Zimní sál a foyer Stojanova gymnázia Velehrad, přízemí)