Kongresy

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2020

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP - organizační složka ČLS JEP,
za podpory partnerů

Organizátor

Congress Prague, spol. s r.o.
Na Celné 826/8,
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro účast firem:
Lucie Vančurová
Tel.: 606 733 489
lucie.vancurova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 241 445 759
silvie.krejskova@congressprague.cz