Kongresy

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2020 B4

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP
a
Nadační fond ČHS

Organizátor

Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5
Odpovědný zástupce za organizační zajištění semináře:
Petra Skalová, jednatelka
Tel: +420 241 445 813
GSM: +420 774 923 353
Petra Skalová petra.skalova@congressprague.cz
http://www.congressprague.cz


Koordinátor pro organizaci a služby:
Petra Revická, petra.revicka@congressprague.cz