Kongresy

XV. sympózium o idiopatických střevních zánětech

Odborný program

 
 
Crohnova nemoc 1932-2022 – Devadesát let otázek a hledání odpovědí
 

Sympózium je věnováno životnímu jubileu emeritního primáře MUDr. Karla Lukáše CSc.

 

14:00 – 14:05           Úvod
                                   prof. Radan Brůha
 
14:05 – 14:15           Historie Crohnovy nemoci
                                   Prim. Karel Lukáš
 
14:15 – 14:45           State of the art-Imunopsychiatrie Crohnovy nemoci
                                   doc. Martin Anders  
 
14:45 – 15:05           Crohnova nemoc – jedna nemoc o mnoha projevech, nebo několik
                                   samostatných onemocnění? 
                                   MUDr. Pavel Hrabák
 
15:05 – 15:25           Crohnova nemoc – histopatologické konotace
                                   Prim. Ivana Vítková
 
15:25 – 15:40           Účinnost biologické terapie u Crohnovy nemoci
                                   MUDr. Aleš Novotný
 
15:40 – 16:00           Vliv nutriční terapie na aktivitu Crohnovy nemoci
                                   MUDr. Eva Meisnerová
 
16:00                         Závěr