Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Novinky

 • 26.3. 2020

  ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA KONGRESU

  Vážení účastníci, partneři a vystavovatelé.

  Na základě rozhodnutí Rady obrany státu ze dne 10. března 2020, kterým se s účinností od 10. března 2020 18.00 hod. ruší na dobu neurčitou pořádání a konání všech hromadných akcí na území ČR, rozhodli pořadatel a organizátor XLVIII. májových hepatologických dnů 2020, (původní plánovaný termín 13. – 15. května Olomouc), s účinností od 26. března 2020 následovně:

  1. 1. Původně plánovaný termín konání XLVIII. májových hepatologických dnů 2020, 13. – 15. května 2020 se ruší. (aktuální informace na https://w.congressprague.cz/kongresy/mhd2020.html)
  2. 2. Současně oznamujeme že XLVIII. májové hepatologické dny 2020 se budou konat v novém náhradním termínu, 28. – 30. října 2020, na stejném místě, v NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS za stejných podmínek. (aktuální informace zde na webu)
  3. 3. V nejbližších dnech, nejpozději však do 1. dubna 2020 oslovíme individuálně, elektronicky všechny doposud registrované účastníky, pozvané hosty a všechny k účasti přihlášené firmy, abychom vypořádali náležitostí všech platných registrací a platných objednávek na zrušený původní termín, s cílem, podle Vašeho rozhodnutí:
   • Převést a potvrdit Vaši platnou registraci, včetně uhrazeného registračního poplatku a objednaného hotelového ubytování a dalších služeb na nový náhradní termín 28. – 30. října 2020, nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou registraci a související objednávky zrušit, včetně vypořádání zaplaceného registračního poplatku, případně hotelového ubytování.
   • Převést a potvrdit přihlášeným firmám platnou objednávku, za stejných podmínek a pravidel na nový náhradní termín 28. – 30. října 2020, nebo podle Vašeho rozhodnutí platnou objednávku zrušit.

  Děkujeme za Vaše pochopení.

  S úctou,

  Za pořadatele:
  Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
  Předseda ČHS ČLS JEP a odborný garant kongresu

  Za organizátora, Congress Prague, s.r.o.:
  Pavel Revický
  GSM: +420 724 264 870, tel: +420 241 445 813, fax: +420 241 445 806
  pavel.revicky(zavinac)congressprague.cz
  www.congressprague.cz

 • 20.1. 2020

  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – POPLATEK Z POBYTU – UPOZORNĚNÍ ORGANIZÁTORA

  Dne 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o místních poplatcích“) se ruší původní poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje se poplatkem z pobytu.

  Dle Zákona o místních poplatcích a obecně závazných vyhlášek obcí o místním poplatku z pobytu jsou ubytovací zařízení v obcích povinny, za podmínek stanovených ve výše uvedených právních předpisech, vybírat poplatek z pobytu (přesnou výši poplatků stanovují obce) na osobu a den, od poplatníka, tzn. od ubytovaného. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvíce 60 po sobě jdoucích kalendářních dní u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která není v obci přihlášena.

  Poplatníkem je fyzická osoba, která v obci pobývá za účelem krátkodobého pobytu za úplatu. Pro účely tohoto zákona se krátkodobým pobytem rozumí pobyt délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Důvod pobytu není rozhodující.

  Ze zákona jsou vyjmuty osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, osoby hospitalizované, osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající osobu, osoby v zařízeních poskytující sociální služby, osoby v ústavní péči, atd.

  Pro účely této vzdělávací akce je poplatek z pobytu zahrnutý v ceně ubytování.

 • 7.12. 2019

  Odborný program

  Aktuální verze odborného program je ke stažení ve formátu pdf ZDE.