Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

Hotelové ubytování

Ubytování si můžete objednat prostřednictvím registračního on-line formuláře. Rezervaci ubytování Vám obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity jednotlivých hotelů). Jméno spolubydlící/ho, s nímž chcete být ubytován/a, uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“. V případě speciálních požadavků na ubytování kontaktujte organizátora kongresu.