Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 22. března 2021. Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím on-line formuláře.

Abstrakta

Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt. Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

  • název práce,
  • jméno autora (autorů) v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou (např. Novák J, Kučera M),
  • pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město,
  • text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou (úvod, metody, výsledky, závěr).

Parametry pro abstrakta autorských přednášek zařazených do postgraduálního vzdělávacího kurzu ČHS 2021:

  • maximální rozsah – dvě textové stránky,
  • přehled citací (max. 10 prací),
  • maximálně dvě grafické přílohy (tabulky, grafy).

 

Abstrakta přijatých sdělení budou publikována v online sborníku, který obdrží účastníci před zahájením kongresu. Elektronická verze abstrakt bude také zveřejněna do 28. května 2021 na internetové adrese: www.ces-hep.cz.