Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP – XLVIII. májové hepatologické dny, které se konají 12. – 14. května 2021. Kongres bude zcela jiný než předchozích 47 ročníků. Vzhledem k současné situaci jsme se museli rozhodnout pro online verzi. Budeme vysílat ze studia, počítáme s tím, že přednášející budou ve studiu přítomni „naživo“ a bude tak alespoň umožněn aktivní online kontakt s posluchači. Snažili jsme se zachovat podobný koncept jako při klasickém kongresu – hlavní náplní bude postgraduální kurz, ale chceme dát prostor i volným sdělením (formou přednášek i posterů), nelékařské sekci a samozřejmě i firemním sympoziím.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a že se po roční přestávce setkáme alespoň v online prostředí.

Za pořadatele:
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.