Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

srdečně Vás zveme na výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP – XLVIII. májové hepatologické dny, které se konají 12. – 14. května 2021 v Plzni. Chceme Vás současně informovat, že zavedené schéma programu kongresu zachováváme: odborný program kongresu začíná 12. května již od 10.00 hodin. Chceme Vás požádat, abyste tomu přizpůsobili Váš příjezd do Plzně a termíny hotelového ubytování. Základem odborného programu bude postgraduální vzdělávací kurz České hepatologické společnosti na témata: portální hypertenze, virové hepatitidy, hepatocelulární karcinom a metabolické choroby jater.

Další program budou tvořit odborné bloky zahrnující přijatá volná sdělení k tradičním kongresovým tématům. Stejným tématům je rovněž určena sekce posterových sdělení. Samostatná sekce nelékařského zdravotnického personálu bude obsahovat odborná hepatologická témata a aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť. Současně oslovujeme a zveme k účasti odborné firmy. Součástí doprovodného programu bude tradiční společná večeře pořádaná Českou hepatologickou společností ČLS JEP.

Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v Plzni.

Za pořadatele:
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
vědecký sekretář České hepatologické společnosti ČLS JEP

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.