Kongresy

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

Odborný program

Aktuální verze odborného programu a časového harmonogramu je ke stažení ZDE.

Koordinátor odborného programu kongresu

 

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
+420 224 962 506
bruha@cesnet.cz

Hlavní témata odborného programu

Sekce lékařů:

  • Virové hepatitidy
  • Cirhóza, portální hypertenze a další komplikace
  • Nádorová onemocnění jater
  • Experimentální hepatologie

Sekce nelékařského zdravotnického personálu:

 • Odborná hepatologická témata
 • Aktuální pracovní problémy hepatologických pracovišť
 • doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Postgraduální kurz ČHS:

 • Virové hepatitidy
 • Hepatocelulární karcinom
 • Portální hypertenze
 • Metabolické choroby jater

 

Certifikáty

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Účast v sekci lékařů je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK ČR a bude ohodnocena příslušným počtem kreditů. Za účast v sekci nelékařského zdravotnického personálu bude vydáno potvrzení o účasti s příslušným počtem absolvovaných hodin. Program sekce je garantován Českou asociací sester.