Kongresy

51. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2024

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP

ve spolupráci s

Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně
a
Českou asociací sester

 

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.

Vyšehradská 430/41
128 00 Praha 2
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: +420 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: +420 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz