Kongresy

51. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2024

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá do Platba přijatá do 18.2.2024 Platba přijatá od 19.2.2024(1)
Lékař člen ČHS ČLS JEP 2 000 Kč 2 400 Kč
Lékař nečlen ČHS ČLS JEP 2 400 Kč 2 800 Kč
Zdravotní sestra 700 Kč 900 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění2) 2 800 Kč 3 200 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč

1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.

Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

 Registrační poplatek zahrnuje:

  •  registrační průkaz,
  •  účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  •  vstup na odborný program,
  •  vstup na doprovodnou výstavu,
  •  programový sborník s abstrakty,
  •  občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek.

Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.