Kongresy

The 14th Conference of the Czech Neuroscience Society

Doprovodný program

Dinner at the restaurant

cena: 0 Kč

Večeře je součástí registračního poplatku.

Dinner is included in the registration fee.

Navigace kongresu

ORGANIZACE


PROGRAM


PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ